likvidace, recyklace, svoz a ostraňování odpadu v Příbrami

Recyklační centrum stavebních a komunálních odpadů.

Nevíte co se stavebním odpadem? Volejte 312 312 762

 

Přijímáme:

Cihly

Betony

Asfaltové kry

Dřevo, stavební dřevo, kořeny

Odpady s obsahem sádry

Zeminy

 

Prodáváme:

Betonový recyklát

Cihlový recyklát

Asfaltový recyklát

Kompost certifikovaný

Tříděné zeminy

 

V zařízení jsou shromažďovány a využívány tyto odpady:

03 01 05          Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04

15 01 03          Dřevěné obaly

17 01 01          Beton

17 01 02          Cihly

17 01 03          Tašky a keramické výrobky

17 01 07          Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

17 02 01          Dřevo

17 02 02          Sklo

17 03 02          Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 05 04          Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 05 06          Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

17 05 08          Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07

17 06 04          Jiné izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

17 08 02          Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

17 09 04          Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod číslem 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

19 12 05          Sklo

19 12 07          Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06

19 12 09          Nerosty (např. písek, kámen)

20 01 38          Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 07

20 02 02          Zemina a kameny

20 03 07          Objemný odpad (dřevěný a textilní)

Back to Top

Bad Behavior has blocked 441 access attempts in the last 7 days.