likvidace, recyklace, svoz a ostraňování odpadu v Příbrami

Provozujeme Skládku TKO Bytíz, Kompostárnu, Sběrný dvůr Bytíz.

Likvidace komunálních, stavebních a odtatních odpadů

Svoz odpadu

Recyklace odpadů a bioodpadu

Kontejnerová doprava systému Abroll a Avia

Pronájem kontejneru 3m3 – 40m3

Vývoz jímek a lapolů vlastní technikou

 

Back to Top

Bad Behavior has blocked 2320 access attempts in the last 7 days.