likvidace, recyklace, svoz a ostraňování odpadu v Příbrami

Společnost SVZ Centrum s.r.o., nabízí občanům a dalším původcům odpadu službu sběru a svozu bioodpadu ze zahrad, údržby zeleně, domácností a květinářství.

 

Nabízené produty:

Kompost Bytíz – certifikované hnojivo  350 Kč / m3

Univerzální substrát 650 Kč / m3

Tříděná výkopová zemina pro terénní úpravy 80 Kč / t

 

Ceny jsou bez DPH

 

Kompost je certifikovaný u UKZÚZ pod čislem 4321, evidenční číslo hnojiva R8292

 

 

Frekvence svozu bioodpadu:

Pravidelný svoz bioodpadu provádíme 1 x za 7 dní, nebo 1 x za 14 dní.

Období svozu:

Sezónní svoz bioodpadu od 1. 4. do 30. 11. danného kalendářního roku.
Celoroční svoz bioodpadu od 1. 1. do 31. 12. daného kalendářního roku.

Nádoby na bioodpad:

Pro skladování bioodpadu Vám pronajmeme nádobu určenou na tento odpad, což je nádoba o velikosti 120 nebo 240 litrů.

 

Objednádnání služby:

Službu svozu bioodpadu si můžete objednat na tel. čísle 312 312 762, nebo osobně na skládce Bytíz.

 

Informace k bionádobám :

Do BIO nádoby patří: tráva, listí, drny piliny, zbytky rostlin, kořeny, listy zeleniny, květiny, zemina z květináčů, štěpkovaný nebo nastříhaný odpad z řezu keřů a stromů, zbytky ovoce, zeleniny, kuchyňský odpad rostlinného původu, spadané ovoce prokládané trávou a řezem z keřů nebo zeminou.

Do BIO nádoby NEPATŘÍ: Zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné a jiné odpady.

Na kompostárnu mohou být přijímány tyto odpady:

02 01 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství
02 01 01 Kaly z praní a z čištění
02 01 03 Odpad rostlinných pletiv
02 01 07 Odpady z lesnictví
02 03 Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku
02 03 01 Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace
02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 06 Odpady z pekáren a výroby cukrovinek
02 06 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 07 Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa)
02 07 01 Odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin
02 07 02 Odpad z destilace lihovin
02 07 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
03 01 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku
03 01 01 Odpadní kůra a korek
03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
03 03 Odpad z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky
03 03 01 Odpadní kůra a dřevo
03 03 08 Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
15 01 03 Dřevěné obaly
17 02 Dřevo, sklo, plasty
17 02 01 Dřevo
17 05 Zemina, kamení a vytěžená zemina
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
19 05 Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů
19 05 03 Kompost nevyhovující jakosti
19 06 Odpady z anaerobního zpracování odpadu
19 06 05 Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu
19 06 06 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu
19 12 Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace)
19 12 01 Papír a lepenka
19 12 07 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
20 01 Složky z odděleného sběru
20 01 01 Papír a lepenka
20 01 10 Oděvy
20 01 11 Textilní materiály
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad*)
20 02 02 Zemina a kamení
20 03 Ostatní komunální odpady
20 03 02 Odpad z tržišť
20 03 07 Objemný odpad*)

*) odpady z organizovaného sběru provozovatelem v městě Příbram a okolí

logo-final-partner

Back to Top

Bad Behavior has blocked 2316 access attempts in the last 7 days.