Kompost Bytíz, organické hnojivo

Kompost Bytíz, organické hnojivo
Certifikovaný ekologický produkt s využitím na každé zahradě, městské zeleni a trávníkové půdě. Vhodný k hnojení i přihnojování zahrad, polí a parků. Vytříděná směs kompostu, určená k zakládání zeleně, skleníků. Vylepšení nekvalitních půd s malým obsahem živin konečný překryv při rekultivaci.

Balení 20kg, nebo volně ložený.

Registrace u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského R8292.

Back to Top

Bad Behavior has blocked 2320 access attempts in the last 7 days.