Příbramský deník: Skládka Bytíz? Dobrá věc pro občany Příbrami …

Zdroj: http://www.pribram-city.cz/document.php?obrid=12876Příbramský deník 8. 7. 2010

Skládka Bytíz? Dobrá věc pro

občany Příbrami…

Vaše příspěvky

Špatně skrývanou zášť a zlobu předvedla paní Marta Frýbertová (dříve SNK-ED, nyní místopředsedkyně příbramské buňky Věcí veřejných) v článku „Někdo by rád skládku, aneb po nás potopa…“, který vyšel dne 1.7. 2010 v Příbramském deníku. Neinformovaný čtenář by si mohl po přečtení článku myslet, jak je autorka Čestná, poctivá, pravdomluvná a nezaujatá. Jenže ouha. Vše je zcela jinak. Pronájmem pozemků pro výstavbu skládky Bytíz se začal zabývat již v roce 2007 tehdejší 1. místostarosta Příbrami a zároveň i stranický kolega paní Frýbertové Ing. Petr Kareš (SNK-ED). Pan Kares, jemuž tenkrát na radnici dělala placenou poradkyni paní Marta Frýbertová, předložil dne 24. září 2007 radě města návrh usnesení, aby rada schválila uzavření podnájemní smlouvy pro konkrétní firmu na pozemky pod budoucí skládkou Bytíz. Nikde v tomto návrhu nebylo ani slovo o tom, že by si skládku mohlo město provozovat samo. A nebylo zde rovněž uvedeno, zda a za kolik peněz bude firmě postoupená projektová dokumentace nutná k výstavbě skládky. Ing. Kareš navíc svůj návrh,než ho předložil radě, s nikým z vedení města neprojednal. Rada města tehdy na základě zmíněného materiálu předloženého Ing. Karešem schválila záměr pronájmu pozemků pod budoucí skládkou Bytíz. Současně rada uložila vedoucí právního odboru předložit radě města smlouvu o podnájmu pozemků.Později proběhlo v souladu se zákonem řádné výběrové řízení, z něhož vzešla firma, která si pozemky pod budoucí skládkou smluvně od města pronajala. Nevěřím tomu, že paní Frýbertová nemá tyto a další dokumenty týkající se skládky Bytíz k dispozici. Mohu se oprávněně domnívat, že její tehdejší stranický kolega Ing. Kareš záměr, který předložil radě, s ní předběžně konzultoval. Pokud ne, rád autorce článku kopie veškerých dokladů poskytnu. Nerozumím tomu, proč nyní, po třech letech paní Frýbertová napadá vedení města za něco, o čem jako předsedkyně příbramské pobočky SNK-ED před třemi roky prostě musela vědět. Neznám jiný důvod než ten, že poté, co v Příbrami jednu politickou stranu (SNK-ED) zničila, chce nyní jinou (W) opět využít jako výtah k moci.

Vrátím se ještě do doby před třemi roky. Když tehdy rada eodsouhlasila pronájem pozemků pod budoucí skládkou Bytíz, došlo ze strany SNK-ED • k rozbití do té doby funkční koalice s ČSSD. Bylo to v době kampaně před volbami do krajského zastupitelstva. Tyto volby následně pro SNK-ED dopadly katastrofálně – nikdo z této strany nebyl zvolen. Nyní je opět před volbami – tentokráte komunálními. A tak se paní Frýbertová, nyní již v dresu nové strany, snaží opět stůj co stůj zviditelnit. Ovšem v tématu skládka Bytíz stojí „mimo mísu“. Vedení města totiž po tříletém úsilí zdárně dotáhlo k cíli záměr navržený tehdejším místostarostou za SNK-ED. Vše probíhalo v souladu se zákonem. Město Příbram navíc i výhodně prodalo projektovou dokumentaci. A s tímto úspěchem nepočítal na začátku ani tehdejší pan 1. místostarosta města. Nikdy v průběhu příprav jsme nepočítali s tím, že by město samo i skládku provozovalo. Město není podnikatel. Ovšem tím, že jsme výhodně pronajali městské pozemky pro vybudování skládky, zajistili jsme občanům Příbrami výhodné a levné skládkování na desítky let dopředu. Navíc z každé uložené tuny odpadu dovezeného odjinud získáme významné peníze do městské kasy. Naopak, některé jiné skládky, na které se nyní odpad z Příbrami vozí, možná svůj provoz skončí. A třeba to bude i ta, na které pracují příbuzní paní Frýbertové.

Josef Řihák,

starosta Příbrami

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (required):


*

Back to Top

Bad Behavior has blocked 19307 access attempts in the last 7 days.