Pribram.cz: Na skládku na Bytízu bude možná jezdit až třikrát tolik aut, rozšíří se služby

Bytíz (Příbramsko) – Provozovatel skládky chce nově vybudovat recyklační zařízení na stavební odpad a sběrný dvůr.

Bytíz (Příbramsko) – Na skládku komunálního odpadu v lokalitě Bytíz by mohlo jezdit až čtyřikrát tolik vozů než v současnosti. Vyplývá to z modelu dopravy a rozptylové studie, kterou zpracovala společnost Středisko odpadů Mníšek, jež byly předloženy v souvislosti s chystaným rozšířením současné skládky.

Nynější provozovatel, společnost SVZ Centrum, chce totiž současný areál rozšířit o další prostor, kam by se mohl ukládat komunální odpad. S tímto záměrem se firma netajila od počátku fungování skládky před dvěma lety.

Nyní se každý den realizuje přibližně 28 jízd za účelem uložení odpadu, po rozšíření skládky by se tento počet mohl zvýšit na 90. V ročních součtech to znamená přibližně 7000 jízd nyní a téměř 23.000 jízd v budoucnosti.

Za tímto masivním nárůstem ale nestojí zvýšení objemu přijímaného tuhého komunálního odpadu, ale další plány provozovatele, který chce areál využívat i k dalším účelům.

Na skládce má nově vzniknout zařízení na recyklaci stavebního odpadu. Podle představ SVZ Centrum by se ho sem mělo ročně dostat na 30.000 tun. Drtivá většina bude po zpracování (drcení a mletí) zase použita pro stavební účely a z místa tedy odvezena. Z toho důvodu naroste počet jízd o přibližně 10.000 ročně (návoz i odvoz), i když se předpokládá, že část této druhotné suroviny se využije pro technické zabezpečení skládky.

Další nárůst dopravy souvisí opět s novou službou, kterou bude skládka nabízet, a to sběrným dvorem, jenž bude vykupovat kovy, papír, sklo a plasty a dále je předávat k využití specializovaným firmám.

Novinkou na skládce má být i kogenerační jednotka (výroba elektřiny a tepla), která by měla být poháněna metanem jímaným přímo ze skládky. Jestliže obsah metanu v bioplynu bude nedostatečný, bude skládkový plyn čištěn přes biooxidační filtrační jednotku.

V souvislosti s rozšířením skládky se počítá také s vybudováním nové příjezdové komunikace v délce přibližně 100 metrů, která se vyhne stávajícímu areálu firmy ATM (zvýšená možnost kolizí a zahájením recyklace skla bude SVZ Centrum také konkurentem této společnosti).

Zvýšený průjezd nákladních vozů by podle zmiňované studie neměl překročit povolené imisní limity.

Současná kapacita skládky naroste z nynějších 95.000 kubíků na zhruba 600.000, to by mělo stačit na dalších 20–25 let ukládání tuhého komunálního odpadu (spíše déle, v budoucnosti se počítá s vyšší mírou recyklace). Rozšířený areál by měl fungovat v roce 2015 (sběrný dvůr, recyklace stavebních odpadů a nová silnice v roce 2014), výhledově se počítá i s třetí etapou, kdy by výstavba mohla začít v letech 2021–22. Skládkování by se na Bytízu mělo skončit v roce 2038.

Skládka Bytíz aspiruje na to stát se centrem odpadu v blízkosti Příbrami, protože kromě uvedených služeb do budoucna počítá ještě s možností zpracování odpadů na principu mechanicko-biologické úpravy, vybudováním kompostárny nebo třídírny. Tyto záměry jsou zatím v přípravné fázi a současný záměr rozšíření se jich netýká.

Rozšíření skládky budou muset ustoupit některé budovy ve vlastnictví města Příbram, resp. státního podniku Diamo. Jedná se o sklady, trafostanici či bývalý větrací kanál, které jsou ale dlouhodobě nepoužívané.

zdroj: http://www.pribram.cz/clanek-na-skladku-na-bytizu-bude-mozna-jezdit-az-trikrat-tolik-aut-rozsiri-se

Back to Top

Bad Behavior has blocked 19307 access attempts in the last 7 days.