Pribram.cz: Na rozšíření skládky se teď zpracovává EIA (ROZHOVOR, FOTOGALERIE)

Kolem stavby skládky na Bytíze se strhlo mnoho bouřlivých debat. Nyní už je
řádně zkolaudovaná a funguje rok a půl. O její vytíženosti i možnostech rozšíření jsme si povídali s vedoucím skládky Michalem Zábrodským.

Skládka funguje již od roku 2011, z jaké části je naplněna její kapacita?
Současně tu máme 27.000 tun. Kapacita skládky je 95.000 kubíků. Ten převod je hrozně komplikovaný. Dá se to přepočítat u stavebního odpadu, kdy je jeden kubík zhruba jeden a půl tuny, ale u komunálního odpadu to může být pokaždé jinak. Ale můžeme počítat, že je zaplněna tak z dvaceti procent.

Plánuje se nějaké další rozšiřování?
Na rozšíření se pracuje, právě se zpracovává projekt EIA a je vypracovaný nový projekt. Ta skládka by se rozšířila dál k propadovému pásmu a kapacita by se zvedla z 95.000 kubíků na nějakých 600.000.

Co znamená EIA?
EIA je studie dopadu stavby na životní prostředí. Hodnotí se tam jednotlivé faktory dopadu na ovzduší, živočichy, rostliny a podobně.

Kdy je rozšíření naplánované?
Tam je hrozně důležité to, jak proběhne jednání a vyřízení stavebního povolení a projekt EIA. Dá se to odhadovat nejdříve za dva roky.

Toto rozšíření bude už konečné, nebo má skládka možnost se i dál rozrůstat?
Teoreticky se může rozrůstat dál. Je možné přeložit elektrické vedení, potok a rozšířit to ještě dál k lesu.

Pokud se skládka rozšíří na těch 600.000 kubíků, na kolik let myslíte, že by stačila svojí kapacitou při dnešní vytíženosti?
To je dobrá otázka. Myslíme, že tak 20–25 let.

Skládka je určena pro ostatní odpad, co si pod tím může laik představit?
Nepatří sem nebezpečné odpady. Chceme změnit integrované povolení a potom se sem budou moci vozit veškeré odpady kategorie O, tedy ostatní. To se týká veškerých odpadů, které nejsou nebezpečné, včetně inertních odpadů z různých staveb a rekonstrukcí.

Kolik tun denně se zde uloží?
Dejme tomu takových 90 tun denně. Pro představu, na Avii se vejde do tří tun a ty největší vozidla uvezou kolem dvanácti tun.

Jaké obce tuto skládku využívají?
Nejvíc naváží město Příbram. Pod to by mělo spadat dalších čtyřicet obcí, které obstarávají příbramské technické služby. Dále část Dobříše, obec Milešov a Klučenice.

Jaké další plány máte s touto skládkou kromě rozšíření?
Bude se stavět sběrna a výkupna odpadu, kde se budou vykupovat kovy a budou se zde shromažďovat nebezpečné odpady a tříděný odpad. Také by se tento areál měl rozšířit o recyklační centrum stavebních odpadů, který se v rámci toho projektu EIA také zpracovává. Snížilo by to ceny za stavební odpad a ty odpady by se mohly dále využívat ve stavebnictví.

MJ

zdroj: http://www.pribram.cz/index.php?menu=zpravodajstvi-clanek&i=na-rozsireni-skladky-se-ted-zpracovava-eia-rozhovor-fotogalerie

Back to Top

Bad Behavior has blocked 2316 access attempts in the last 7 days.