Dubno bude schvalovat rozpočet a řešit smlouvu o skládce TKO s Příbrami

Zpravodajství -> Dubno bude schvalovat rozpočet a řešit smlouvu o skládce TKO s Příbrami

13.12.2012 20:11 (zdroj: red, foto: Příbram.cz)

Příbram - foto: Příbram.cz

foto: Příbram.cz
Dubno (Příbramsko) – Dubno  čeká poslední veřejné zasedání zastupitelstva v tomto roce.
Dubno (Příbramsko) – Obec Dubno čeká po víkendu poslední letošní zasedání zastupitelstva. Koná se v pondělí 17. prosince od 19.00 v zasedací místnosti tamějšího obecního úřadu. 

„Na programu poslední schůze letošního roku je dvacet bodů,“ informoval pribram.cz starosta Dubna Milan Pilous.

Bude se také projednávat smlouva mezi Dubnem, Příbramí a provozovatel skládky na Bytízu.

Program:
– Zahájení, ověřovatelé, zapisovatel, program
– Rozpočtové opatření č. 12 a 13
– Schválení Změny č. 1 územního plánu obce Dubno
– Smlouva Město Příbram, Obec Dubno a SVZ Centrum (úprava proporcionálního rozdělení vybrané základní složky poplatku za uložení odpadu na skládku TKO Bytíz)
– Rozpočet 2013
– Výhled rozpočtu na rok 2014 a 2015
– Případné dofinancování vybudování společenské místnosti
– Případné dofinancování dětského hřiště
– Vyhláška č. 01/2012 – Poplatek za komunální odpad
– Vyhláška č. 02/2012 – Shromažďování, sběr a třídění komunálního odpadu
– Návrh plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací
– Revokace usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.7.2011, bod 7. Otevření územního plánu – náklady na změnu
– Žádost o odpuštění doplatku za škodu Jiří Flachs
– Užití znaku Obce Dubno – Aktiv 95 Opava
– Prodej části pozemku p. č. 464/1 v k. ú. Dubno Hana a Zdeněk Jíchovi
– Prodej části pozemku p. č. 464/1 v k. ú. Dubno Tomáš Čermák
– Prodej části pozemku p. č. 266/8 a 266/9 v k. ú. Dubno Josef a JitkaVopičkovi
– Prodej části pozemku p. č. 473/4 v k. ú. Dubno Daniela Wagnerová
– Revokace usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce ze dne 11.6.2012, bod 10. Žádost o odstranění kovových sloupů před domem č. p. 46 v obci Dubno.
– Různé
– Diskuze, závěr

sdb

zdroj: http://www.pribram.cz/clanek-dubno-bude-schvalovat-rozpocet-a-resit-smlouvu-o-skladce-tko-s-pribram

 

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (required):


*

Back to Top

Bad Behavior has blocked 19307 access attempts in the last 7 days.