Vedení města navrhuje snížení poplatku za odvoz komunálního odpadu

Vedení města Příbram navrhne zastupitelům, aby od příštího roku schválili snížení poplatku za likvidaci komunálního odpadu

Vedení města Příbram hodlá navrhnout zastupitelům, aby od příštího roku snížili místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a likvidace komunálního odpadu. O novele příslušné vyhlášky by zastupitelé měli jednat a rozhodovat na veřejném zasedání v prosinci.

„V současné době obyvatelé Příbrami platí za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a likvidace komunálního odpadu poplatek ve výši 500 Kč za osobu a rok. Od příštího roku došlo ke zvýšení horní hranice sazby tohoto poplatku až na 1000 Kč za občana na rok. V nové vyhlášce, která by měla platit od 1. ledna 2013, navrhneme schválit poplatek ve výši 480 Kč za občana na rok,“ informoval starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.

Město Příbram chce podle starosty Řiháka alespoň symbolickým snížením poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a likvidace komunálního odpadu vyjít vstříc svým občanům, kterým neustále z roku na rok rostou životní náklady.

„Vláda prosazuje v Parlamentu další úsporný balíček, který nejhůře dopadne především na ty nejchudší a sociálně slabé spoluobčany. K tomu se od příštího roku chystá další vlna růstu cen energií a služeb. Chceme zlevněním poplatku za svoz odpadů alespoň trochu snížit dopady všeobecného zdražování na občany,“ vysvětlil příbramský starosta MVDr. Josef Řihák.

Město Příbram si snížení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a likvidace komunálního odpadu může dovolit také proto, že vlastní část pozemků pod novou skládkou Bytíz, na kterou se komunální odpad z Příbrami ukládá.

zdroj: http://pribram.eu/index.php?vid=2165

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (required):


*

Back to Top

Bad Behavior has blocked 2316 access attempts in the last 7 days.