Kahan : Poplatky za ukládání odpadu

Poplatky za ukládání odpadu
Jednání s místostarostou obce Dubno V. Chmelařem proběhlo začátkem září. „Týkalo se problému, který společně řešíme již od otevření nové skládky Bytíz. Tato skládka se nachází na katastrálním území obce Dubno a města Příbram. Jednání je o poplatku za ukládání, tedy o jeho rozdělení, v případě, že na skládku ukládá odpad jiný účastník. Inspirovali jsme se obdobným vztahem mezi obcemi Chrást a Březnice, kde mají dělení podle procentuálního rozložení (ne plochy, ale objemu). Návrh má nyní obec Dubno k projednání v zastupitelstvu a pokud materiál projde, bude předložen ještě příbramským zastupitelům,“ informoval místo-
starosta MUDr. Ivan Šedivý.

 

zdroj: http://pribram-city.cz/document.php?obrid=18742

 

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (required):


*

Back to Top

Bad Behavior has blocked 19307 access attempts in the last 7 days.