Pribramsko.eu: Rada města se zbavila budoucích příjmů, řekl Kareš, VIDEO

http://www.pribramsko.eu/detail.php?ID=2245

2010-07-08 14:06:19 | Pavlína Svobodová ©

V současné době se v Příbrami často skloňuje téma skládky na Bytíze. Požádali jsme o vyjádření příbramského zastupitele za SNK ED Ing. Petra Kareše, který také otázku skládky řešil v roce 2008, kdy byl na radnici v Příbrami místostarostou.

24. června 2010 jsme Vás na našem serveru informovali v článku Marty Frýbertové o tom, že Rada města bez projednání v zastupitelstvu a v podstatě za jeho zády prodává projektovou dokumentaci za účelem zřízení a provozování skládky TKO – Bytíz, včetně práv a povinností vyplývajících ze stavebního povolení a uzavírá smlouvu se soukromým subjektem.

Celý článek je zde…

Na této záležitosti je pikantní to, že město Příbram z důvodu záměru vybudování skládky již od roku 1995 platí nájem za pozemky, kde by budoucí skládka měla stát a do současné doby tak zaplatilo za tento nájem na 1 a půl milionu Kč firmě Diamo, která je vlastníkem pozemků. Zároveň si v roce 1994 nechalo město zpracovat projektovou dokumentaci odpovídající tomuto investičnímu záměru.

Současný stav je takový, že Rada města souhlasem 5 členů ve svém usnesení č. 428/2010 bod II. ze dne 10. května 2010 odsouhlasila prodej projektové dokumentace a postoupení práv a povinností vyplývajících ze stavebního povolení č. SÚ-3746/94/95/K1 ze dne 28.4.1995, za cenu 4 miliony Kč podnájemci pozemků pod plánovanou výstavbou skládky v k.ú. Bytíz a Dubno, s podmínkou zaplacení do 1 měsíce od uzavření smlouvy.

„Město mohlo skládku realizovat samo, bylo by potřeba samozřejmě určité vstupní investice na předělání projektové dokumentace, její novelizaci, protože byla stará, technologie dneska jsou někde jinde. Byly by potřeba investice na realizaci první kazety, na nákup různých obslužných zařízení,“ dodal zastupitel Ing. Petr Kareš.

„Zajímavou okolností je to, že od roku 93 do roku 2008 nikdo z předchozích starostů, místostarostů, členů Rady nedokázal zrealizovat ani jeden krok v tomto mimořádně zajímavém ekonomickém námětu,“ tvrdí dále Kareš.

„Teď už můžeme v podstatě čekat na to, jestli investor, kterému prodali projektovou dokumentaci a převedli na něj stavební povolení bez výběrového řízení, skládku bude realizovat,“ dodává Kareš.

„V usnesení Rady nejsou pojištěny ani zájmy města v tom smyslu, že investor, kterému projektovou dokumentaci prodali, vůbec bude skládku realizovat. Zbavili jsme se jakékoliv možnosti se podílet na provozování této skládky, ovlivňovat její chod, určovat cenu a tím pádem si zajistit i pravidelné příjmy do kasy města,“ uzavřel Ing. Petr Kareš.

Podívejte se na celý rozhovor ze dne 1.7.2010 se zastupitelem města Příbram za SNK ED Ing. Petrem Karešem.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (required):


*

Back to Top

Bad Behavior has blocked 19307 access attempts in the last 7 days.