Příbramský deník: Skládkou Bytíz město ušetří velké peníze

http://pribramsky.denik.cz/zpravy_region/skladka_bytiz20100702.html

Autor: Zbyšek Seifert

Příbram – Neustále aktuální je spor o výstavbu a provozování skládky komunálního odpadu Bytíz. Město Příbram prodalo za čtyři miliony korun projektovou dokumentaci firmě, která zvítězila ve výběrovém řízení, a schválili i pronájem pozemků. Z řad opozičních zastupitelů a dalších lidí se ozývá kritika k tomuto záměru.

Ilustrační foto

Skládku by si prý mělo město nechat na starosti samo, protože jinak přijde o velké peníze.

Stavební povolení na realizaci úložné skládky vyprší na konci tohoto roku. Poté už budou povolené jen spalovny.

„Na veřejnost uniká spousta mýtů. Jsme kritizování za to, proč neprovozujeme skládku sami. Kritika se ozývá od lidí, kteří ale přišli s téměř stejným záměrem v minulosti. V roce 2007 předložil tehdejší místostarosta Petr Kareš na jednání městské rady materiál o schválení podnájemní smlouvy se soukromou firmou, který však nebyl dopředu projednán a dokonce ani neobsahoval samotnou smlouvu,“ uvedl starosta Příbrami Josef Řihák.

„Účelem uzavření smlouvy měla být realizace skládky TKO. Podle návrhu měla skládku provozovat dohodnutá firma s tím, že městu se sníží dojezdové náklady a bude mít příjem z uloženého odpadu na pozemcích města,“ doplnil starosta. Předložený materiál nepotvrdil ani zástupce právního oddělení.

Podle vedení města bylo ještě třeba dořešit pozemkové problémy se státním podnikem Diamo. To trvalo zhruba rok a půl, nyní už je vše připravené. V případě, že město nebude mít na starosti provoz skládky, bude i tak dostávat 500 korun za každou uloženou tunu odpadu na jeho pozemcích a za vlastní materiál bude platit cenu výrazně sníženou.

„Rada města bez projednání v zastupitelstvu a v podstatě za jeho zády prodává projektovou dokumentaci včetně práv a povinností vyplývajících ze stavebního povolení a uzavírá smlouvu se soukromým subjektem,“ komentovala krok radnice Marta Frýbertová, členka finančního a kontrolního výboru města.

Společně především se zastupiteli Petrem Karešem a Rudolfem Smetanou kritizují přenechání výstavby a provozování skládky soukromému subjektu. Nelíbí se jim, že město se podle jejich slov vzdává exkluzivní možnosti k vlastnímu ukládání odpadu a potažmo vysokých finančních výnosů z provozu skládky.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (required):


*

Back to Top

Bad Behavior has blocked 19307 access attempts in the last 7 days.