Pribramsko.eu a Periskop Příbram: Někdo by rád vlastní skládku, aneb po nás potopa …

http://www.pribramsko.eu/detail.php?ID=2214

http://www.periskop-pribram.cz/pribramsko/1280-nkdo-by-rad-vlastni-skladku-aneb-po-nas-potopa.html

Někdo by rád vlastní skládku, aneb po nás potopa …

2010-06-24 17:38:02 | Reklamní článek, Marta Frýbertová ©

Dne 31.5.2010 zastupitelé města Příbram na svém jednání nadpoloviční většinou hlasů odhlasovali, že nesouhlasí s tím, abych jako členka Finančního výboru vystoupila a přednesla svůj dotaz. Chtěla jsem se jen pozeptat, zda zastupitelé vědí o Radou schváleném prodeji projektové dokumentace a o uzavření nájemních a podnájemních smluv na pozemky za účelem zřízení a provozování skládky TKO – Bytíz. Svůj dotaz jsem tedy mohla přednést až o týden později, večer v diskuzi na končícím jednání zastupitelstva. Uspokojivé odpovědi jsem se nedočkala, ptám se tedy znovu: proč se tato velmi důležitá problematika neprojednává na zastupitelstvu města?

Rada města bez projednání v zastupitelstvu a v podstatě za jeho zády prodává projektovou dokumentaci včetně práv a povinností vyplývajících ze stavebního povolení a uzavírá smlouvu se soukromým subjektem. Tento záměr – vybudování a provozování skládky TKO – má podle mého názoru charakter stavební investice a následně se tudíž bude jednat o nemovitý majetek.

Město Příbram po ukončení provozu skládky na Pichcích přijalo záměr podílet se, či provozovat sběr a skládku komunálního odpadu na pozemcích, které jsou částečně majetkem města a na pozemcích s. p. Diamo (tyto pozemky by pravděpodobně bylo možno v budoucnu získat). Proto město již od roku 1995 platí nájem za vytipované pozemky (do současné doby tak zaplatilo až 1.500.000,- Kč) a zároveň si nechalo zpracovat projektovou dokumentaci odpovídající tomuto investičnímu záměru. Vzhledem k vlastnictví vhodných pozemků a podstatnému zkrácení vzdálenosti skládkování musí rozhodně být takový záměr ekonomicky výhodný.

Provozovat skládku se pak dá dvojím způsobem:

a) provozovat ji tak, že zisky ze skládky se stanou ziskem soukromé firmy – město bude tedy pouze jedním z jejích klientů dovážejících na skládku odpad (i když možná levněji, než kdyby vozilo odpad na vzdálenější skládku v Chrástu),

b) soukromá firma bude skládku provozovat tak, že bude pouze technicky vykonávat provoz skládky (za což bude placena), ale zisky ze skládkování půjdou do městského rozpočtu.

Zde je tedy opravdu podstatný rozdíl, který dle uvažované kapacity budoucí skládkybude představovat řádově desítky miliónů korun, které v městské pokladně mít budeme nebo nebudeme.

Vedení města se jako obvykle schovává za podružné záležitosti a osobní invektivy.

Celou kauzu skládkování města má v gesci místostarosta Šedivý. Vyjádření druhého místostarosty Černého v Příbramském deníku (zde) není podstatné a výše uvedený problém provozování skládky ani nevysvětluje ani neřeší.

Vzhledem k frekvenci jednání o uvedené záležitosti (viz usnesení rady města č. 104, 105, 106, 202 a 428/2010) je ale patrné, že jednání se soukromým subjektem probíhají velice čile.

Marta Frýbertová
Členka Finančního a Kontrolního výboru


Server pribramsko.eu není autorem tohoto článku. Názor redakce pribramsko.eu se nemusí shodovat se zveřejněným obsahem článku.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (required):


*

Back to Top

Bad Behavior has blocked 19307 access attempts in the last 7 days.