Pribram.cz: Největší problémy: bezpečnost, doprava, nezaměstnanost, služby města (KOMUNÁLNÍ VOLBY – SPECIÁL II)

http://www.pribram.cz/clanek-nejvetsi-problemy-bezpecnost-doprava-nezamestnanost-sluzby-mesta-komun

KSČM (Jarmila Potůčková)> Založení skládky patřící městu (jsme pro) a další sběrný dvůr.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (required):


*

Back to Top

Bad Behavior has blocked 19307 access attempts in the last 7 days.