Pribram.cz: Hlavní projekty kandidujících stran:

http://www.pribram.cz/clanek-hlavni-projekty-kandidujicich-stran-obchvat-skladka-komunikace-inzenyr

ČSSD (Josef Řihák)> Z dalších velkých investičních akcí pro naše město považuji za nesmírně důležité dokončení výstavby skládky komunálního odpadu v Bytíze. Ta bude mít pro naše město obrovský význam. Díky získanému skládkovnému budeme moci udržet poplatky za provozování systému recyklace a ukládání komunálních odpadů na současné velmi nízké úrovni.

Věci veřejné (Marta Frýbertová) Zřízení skládky komunálního odpadu v režii města.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (required):


*

Back to Top

Bad Behavior has blocked 19307 access attempts in the last 7 days.