Příbramský deník: Vaše příspěvky. Skládka Bytíz ? Dobrá věc pro „některé“ občany…

Zdroj:  http://pribram-city.cz/document.php?dokid=12915

Odkaz obsahuje celkem tři články.

Vaše příspěvky

Na základě Vaší výzvy k reakcím na články a vyjadřování svých názorů Vám posílám svoji reakci na článek panastarosty Řiháka ze dne 8. 7.2010. Skládka Bytíz?
Po přečtení článku pana starosty Řihákajsem se rozhodla informovat„neinformované čtenáře“.Pokud si tito čtenáři myslí, žepaní Frýbertová je čestná, poctivá, pravdomluvná a nezaujatá, dělají dobře. Já, která jíznám mnoho a mnoho letbych k tomu pouze dodala, žeje pracovitá a má velký přehled, což jak vidíme, někomu vadí.Pan starosta osočuje Martu Frýbertovou z rozbití koalice ČSSD a SNK-ED. V minulém volebním období jsem pracovala v kontrolním a nyní ve finančním výboru MěÚ.Do této funkce mě navrhloprávě SNK-ED. Proto jsem sezúčastnila i jednání této strany se starostou Řihákem poté,co odebral ing. Karešovi,svému statutárnímu zástupci jeho resorty a zakázal poskytovat mu informace.Toto jednání bylo naprosto kontraproduktivní, starosta smetl jakýkoliv návrh ing.Kareše na řešení situace. Pro-to SNK-ED svolalo lidi, kteříza tuto stranu kandidovali dokomunálních voleb. Na tomto setkání byli seznámeni se situací a pokud se dobře pamatuji 15 z 18 přítomných bylo pro odstoupení ing. Kareše.Takže o tom, kdo rozbil koalici by se dalo diskutovat ale jedno vím jistě: nebyla to paní Frýbertová.A zničit stranu, která měla v Příbrami 3 členy. Jak úsměvné, navíc tato strana funguje v Příbrami dodnes.
Na problematiku skládky,si každý průměrně inteligentní občan, udělá názor sám. Myslím si, že ani sebelepší cena skládkování odpadu nevyváží příjmy, které byze skládky město mělo.Vstupní investice by jistě nebyla velká, existují dotace na ekologické projekty.
Starosta ve svém článku říká, že město není podnikatel.A já se ptám: proč není?
Pro příklad nemusíme daleko. Skládku provozuje obec Chrást nebo město Písek a určitě nejsou v našem státě jediní.A proto neinformovaný čtenáři, pokud si o Martě Frýbertové myslíš to, co já vím,dobře děláš. A to, že její rodinný příslušník pracuje ve firmě, která zpracovává odpady, svědčí jen o její nezaujatosti. Pokud by město provozovalo skládku samo, mohla by tato firma s tím mít pro-blémy, jak pan starosta konstatoval. A přeci jí to nezastavilo.Na závěr bych chtěla dodat pro informaci pana starosty,že buňky měli komunisti, Věci veřejné mají licencované Kluby členů a příznivců.

Alena Hlubučková, členka W

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (required):


*

Back to Top

Bad Behavior has blocked 19307 access attempts in the last 7 days.