• UOHS – uložení zákazu plnění Smlouvy o odstraňování odpadu

    Rozhodnutí S243/2012/VZ-12448/2012/530/KS Instance I. Věc uložení zákazu plnění Smlouvy o odstraňování odpadu Účastníci 1. Město Příbram 2. RUMPOLD-P s. r. o. 3. Rumpold – R Rokycany s. r. o. 4. SVZ Centrum s. r. o. Typ správního řízení Veřejná zakázka Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. – zastaveno Rok 2012 Datum nabytí právní moci […]

    Read more »

Back to Top

Bad Behavior has blocked 441 access attempts in the last 7 days.