• Kompost Bytíz, organické hnojivo

  Kompost Bytíz, organické hnojivo Certifikovaný ekologický produkt s využitím na každé zahradě, městské zeleni a trávníkové půdě. Vhodný k hnojení i přihnojování zahrad, polí a parků. Vytříděná směs kompostu, určená k zakládání zeleně, skleníků. Vylepšení nekvalitních půd s malým obsahem živin konečný překryv při rekultivaci. Balení 20kg, nebo volně ložený. Registrace u Ústředního kontrolního a zkušebního […]

  Read more »
 • Nové služby: Deratizace, dezinsekce, dezinfekce

  Nově nabízíme profesionální služby v oblasti deratizace, dezinsekce, dezinfekce. Deratizace: myš, potkan, krysa a jiní hlodavci Dezinsekce: šváb, rus, štěnice, mravenec, blecha, vosa Dezinfekce: škodlivé mikroorganizmy a choroboplodné zárodky Zásahy provádíme profesionálně za použití nejmodernějších přípravků a technologií, které zabezpečují vysokou úspěšnost zásahu. Diskrétnost v domácnostech je samozřejmostí.

  Read more »
 • V Příbrami začíná svoz bioodpadu, skončí na nové kompostárně

  V Příbrami začíná svoz bioodpadu, skončí na nové kompostárně Příbram si vede velmi dobře v separaci odpadu. Podle statistik se dlouhodobě umísťuje mezi nejlepšími obcemi ve Středočeském kraji, které třídí PET, papír či sklo. Aktuálně Příbramáci dostávají novou výzvu – sběr bioodpadu. „Nyní se nám podařilo dojednat svoz komunálního odpadu z města Příbram. Obyvatelé i […]

  Read more »
 • Kahan : Poplatky za ukládání odpadu

  Poplatky za ukládání odpadu Jednání s místostarostou obce Dubno V. Chmelařem proběhlo začátkem září. „Týkalo se problému, který společně řešíme již od otevření nové skládky Bytíz. Tato skládka se nachází na katastrálním území obce Dubno a města Příbram. Jednání je o poplatku za ukládání, tedy o jeho rozdělení, v případě, že na skládku ukládá odpad […]

  Read more »
 • Kolaudační rozhodnutí

  ROZHODNUTÍ KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Městský úřad Příbram, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 190 zákona č. 183/2006 Sb., ustanoveními zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a […]

  Read more »
 • Pribram.cz: Hlavní projekty kandidujících stran:

  http://www.pribram.cz/clanek-hlavni-projekty-kandidujicich-stran-obchvat-skladka-komunikace-inzenyr ČSSD (Josef Řihák)> Z dalších velkých investičních akcí pro naše město považuji za nesmírně důležité dokončení výstavby skládky komunálního odpadu v Bytíze. Ta bude mít pro naše město obrovský význam. Díky získanému skládkovnému budeme moci udržet poplatky za provozování systému recyklace a ukládání komunálních odpadů na současné velmi nízké úrovni. Věci veřejné (Marta Frýbertová) […]

  Read more »

Back to Top

Bad Behavior has blocked 2317 access attempts in the last 7 days.